Hồ sơ pháp lý LuxGarden Quận 7

0
393

Toàn bộ văn bản hồ sơ pháp lý dự án LuxGarden Quận 7

1. Giấy phép xây dựng Luxgarden

2. Cam kết bảo lãnh ngân hàng VP Bank

3. Quyết định chấp thuận đầu tư Luxgarden

4. Quyết định cho chuyển nhượng dự án

5. Đặc điểm kỹ thuật căn hộ Luxgarden

6. GCNQSDĐ – DXG

7. Chấp thuận tổng MB Luxgarden

8. Chấp thuận Sở xây dựng

9. 1949-BGTVT-KHDT – lotus

10. 791-QD-TTGLotus

Nguồn: Dangxuanbao.com

Chia Sẻ